Don Majoresko

72 teksty – auto­rem jest Don Ma­jores­ko.

Spoj­rze­li na swo­je tab­li­ce a strach ogarnął ich źre­nice...
(O FaceBooku) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2015, 00:41

Stojąc nad prze­paścią boisz się sko­ku a jed­nocześnie chciałbyś go doświadczyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 stycznia 2014, 21:45

Oczekiwanie

Boże wychwa­lać Cię będę po wszech-czasy.
Za to, że wielką łaskę nam dałeś
I, że sa­mego Siebie ofiaro­wałeś,
Krew Two­ja oczyszcza nas
I chciałoby się po­wie­dzieć :
"To już czas...to już czas"
Ile dni Pa­nie nam dałeś ?
Cze­kamy na to co obiecałeś.
Gdy przyj­dziesz na Ziemie w swej chwale
to mnie za­bierz do Siebie na stałe.
Abym mógł cie­szyć się z Tobą
Co już mam za sobą. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 stycznia 2014, 12:45

Miłość to jed­no z le­kar­stw. Szko­da, że tak mało ludzi ją zażywa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2012, 20:16

Fałszem łez nie wytrzesz! 

aforyzm • 24 maja 2012, 00:07

Na­wet naj­bo­gat­szy człowiek praw­dzi­wej miłości nie ku­pi. Nie znaj­dzie jej ten kto wyglądem się kieru­je. Poeta choć blis­ko, wier­sza­mi się łudzi. Ten co ma każdą nie zaz­na jej nig­dy. Dos­ta­nie ją ten co w nią wie­rzy i wciąż wy­pat­ru­je, bo miłość sprag­nionym jej się należy. 

myśl • 16 maja 2012, 00:30

Wyob­raźnia to ta­ka kraina gdzie zaw­sze czu­jemy się szczęśli­wi. To właśnie w niej wszys­tkie marze­nia się spełniają. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 maja 2012, 01:40

Chcąc udo­wod­nić, że jes­teś kimś "bądź sobą!!!". 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 kwietnia 2012, 16:23

Nie po to jes­teś wol­ny abyś się og­ra­niczał lecz roz­wi­jał. Pa­miętaj żebyś po przez swoją wol­ność nie og­ra­niczał in­nych, bo wte­dy złamiesz jej główne prawo. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 kwietnia 2012, 20:20

"In­te­ligen­tny" nie oz­nacza "mądry" 

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 kwietnia 2012, 18:32

Don Majoresko

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Don Majoresko

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 lutego 2015, 21:44.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

24 lutego 2015, 22:11Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 15:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 01:18Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

16 lutego 2015, 22:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

14 lutego 2015, 10:33Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:41Don Ma­jores­ko do­dał no­wy tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]