Don Majoresko, teksty z grudnia 2010 roku

4 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Don Ma­jores­ko.

Chciałem wyg­rać z cza­sem, przeg­rałem w pier­wszej sekundzie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 grudnia 2010, 21:48

W ser­cu jak w głowie - pustka... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 grudnia 2010, 07:03

Trud­na spra­wa i wca­le nie za­bawa wyb­rać mądrze tą je­dyną, spośród se­tek,mi­lionów ko­biet z fan­tazją i miłosną doktryną. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 grudnia 2010, 23:58

Sport

W każdej je­go pos­ta­ci łączy dob­rych graczy i tworzy z nich braci. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 grudnia 2010, 11:22

Don Majoresko

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Don Majoresko

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 lutego 2015, 21:44.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

24 lutego 2015, 22:11Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 15:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 01:18Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

16 lutego 2015, 22:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

14 lutego 2015, 10:33Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:41Don Ma­jores­ko do­dał no­wy tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]