Don Majoresko, strona 4

72 teksty – auto­rem jest Don Ma­jores­ko.

Po­konaj lęki i nie bądź za miękki. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 maja 2011, 12:20

Po­myśl jeżeli pot­ra­fisz a na pew­no cze­goś nie przegapisz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 marca 2011, 20:22

Pol­ska kul­tu­ra to bo­gac­two zmysłów oraz uczta oczów. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lutego 2011, 19:43

Kochaj­cie życie ale wie­dzcie że to śmierć trzy­ma żywot w swoich dłoniach. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 lutego 2011, 20:11

Bilard

Dzi­siaj bi­le nie chcą wchodzić do łuz bo poczuły pełen luz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 lutego 2011, 21:27

Mniej­szość wy­biera sport i ma rację, bo życie bez spor­tu tra­ci owacje. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 lutego 2011, 20:09

Miłość jest jak szkło cza­sem się tłucze. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 stycznia 2011, 23:51

Cza­sem le­piej nie myśleć. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 stycznia 2011, 01:00

Kiedyś wi­dać było pat­riotyzm. By­li ludzie którzy wal­czy­li z ko­muniz­mem, soc­ja­liz­mem, na­ziz­mem i często za to od­da­wali życie. Dziś ludzie sa­mi wy­bierają często soc­ja­lizm, dzi­wią się dlacze­go tak źle im się żyje oraz cze­mu imig­ranci kradną w ich państwie. Prze­ważnie ludzie uczą się his­to­rii i nic z niej nie wy­ciąga więc na za­kończe­nie po­wiem tak :
"Wszys­cy sta­niemy jeszcze raz, może his­to­ria się powtórzy" 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 stycznia 2011, 19:55

Małe rzeczy cieszą piękne oczy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 stycznia 2011, 00:20

Don Majoresko

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Don Majoresko

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 lutego 2015, 21:44.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

24 lutego 2015, 22:11Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 15:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 01:18Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

16 lutego 2015, 22:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

14 lutego 2015, 10:33Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:41Don Ma­jores­ko do­dał no­wy tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]