Don Majoresko, teksty z czerwca 2010 roku

8 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Don Ma­jores­ko.

Da­leko ciałem , a tak blis­ko duchem ... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 27 czerwca 2010, 22:37

Nie na dar­mo prze­lewa się krew . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 17 czerwca 2010, 22:31

W drodze do ce­lu nie liczy się sam cel , lecz doświad­cze­nie ja­kie zdo­byliśmy idąc nią . 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 czerwca 2010, 22:37

Od­wa­ga często chodzi w parze z głupotą . 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 czerwca 2010, 00:35

By ser­ce roz­pa­lić pot­rzeb­na jest tyl­ko jed­na iskra 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 czerwca 2010, 23:01

Każdy jest in­ny­wyjątko­wy możli­we , ale pra­wie każdy po­pełnia te sa­me błędy i w tym nic się nie różni­my . 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 czerwca 2010, 23:35

Cza­sami war­to prze­lać krew za cenę dob­ra i lep­sze­go jut­ra . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 6 czerwca 2010, 12:06

Wy­biera­my różne dro­gi życia . Cza­sem te złe które niszczą i ruj­nują , lecz one dają lek­cje po której możemy od­na­leźć tą właściwą drogę . 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 czerwca 2010, 23:48

Don Majoresko

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Don Majoresko

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 lutego 2015, 21:44.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

24 lutego 2015, 22:11Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 15:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

17 lutego 2015, 01:18Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

16 lutego 2015, 22:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

14 lutego 2015, 10:33Don Ma­jores­ko sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:43.Rodia sko­men­to­wał tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]

13 lutego 2015, 00:41Don Ma­jores­ko do­dał no­wy tek­st Spojrzeli na swo­je tab­li­ce [...]